ویژگی‌های ایران اویل جاب

اولین پلتفرم کاریابی تخصصی در صنعت نفت ایران

ایران اویل جاب اولین پلتفرم کاریابی تخصصی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است که تمرکز خود را بر روی کاریابی و ارائه سرویس منابع انسانی به کارجویان و شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز قرار داده است.

ویژگیهای کلیدی ایران اویل جاب

بانکی از رزومه های متخصصین

با دسترسی به بانک رزومه های تخصصی و طبقه بندی شده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تنها افراد شایسته را انتخاب خواهید نمود.

ارزیابی و بررسی رزومه ها

تمامی رزومه های ایران اویل جاب توسط یک تیم فنی و متخصص بررسی و ارزیابی میشود.

بسته همیار منابع انسانی

با بسته منابع انسانی متخصصین ما به شما در پیدا کردن هرچه سریعتر کارجویان کمک خواهند نمود.

ایران اویل جاب

چگونه متخصصین را به شرکت ها متصل میکند

ثبت فرصت های شغلی

ابتدا کارفرمایان میبایست فرصت های شغلی خود را در ایران اویل جاب ثبت کنند سپس بانک رزومه ها بررسی کنند و یا منتظر درخواست کارجویان بمانند.

دسته بندی تخصصی مشاغل

مشاغل در سایت ایران اویل جاب به صورت تخصصی و در 9 دسته اصلی مثل حفاری، بهره برداری، مهندسی، اداری، پتروشیمی، مخازن و … دسته بندی شده اند.

بسته همیار منابع انسانی

زمان برای شما اهمیت دارد؟ ارائه مشخصات متخصصین از شما، یافتن افراد مجرب و متخصص و مرتبط، با ایران اویل جاب.

بانک رزومه های تخصصی

با دسترسی به بانک رزومه های تخصصی و طبقه بندی شده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تنها افراد شایسته را انتخاب خواهید نمود.

کانون ارزیابی (AC)

ایران اویل جاب با توجه به قرارگیری در دانشگاه امیرکبیر و مرکز نوآوری انرژیک و همچنین همکاری با اساتید مطرح دانشگاهی و متخصصین با سابقه صنعت نفت امکان ارزیابی رفتاری و فنی نیروی انسانی شرکت های فعال حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را در تمام سطوح اعم از نیروی های بدو استخدام و یا شاغلین فعلی آن سازمان را به بهترین نحو دارد.

ارزیابی و بررسی رزومه ها

تمامی رزومه های ایران اویل جاب توسط یک تیم فنی و متخصص بررسی و ارزیابی میشود از این رو فقط متخصصین حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از فیلتر های ایران اویل جاب رد شده تا یک بانک رزومه بهینه ایجاد شود پس کارفرمایان در کمترین زمان و رزومه های مد نظر خود را پیدا خواهند نمود.

فیلتری هوشمند در ارزیابی رزومه کارجو

نگران امواج درخواست ها نباشید، فقط کارجویانی میتوانند برای فرصت های شغلی درخواست ارسال کنند که از فیلتر های مرتبط با شغل (مثل سابقه کاری و جنسیت و …) رد شده باشند.

راهنمای سایت

someContent